Full Text PhD Theses - UPB

Derniers ajouts:
2007-01-26
15:30
Amplificatoare de putere de bandă largă pentru emiţătoare cu bandă laterală unică (BLU) / Pupeza, Dan [ROMDOC-BC_UPB-THESIS-1990-000013832]
Notice détaillée - Notices similaires
2007-01-26
15:30
Contribuţii la studiul influenţei vibraţiilor sculei asupra preciziei de prelucrare a pieselor de mecanică fină / Radcenco, Luminiţa [ROMDOC-BC_UPB-THESIS-1991-000001094]
Notice détaillée - Notices similaires
2007-01-26
15:30
Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă / Dumitrescu, Anca Mădălina [ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355]
Notice détaillée - Notices similaires
2007-01-26
15:30
Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop / Voinescu, Sorin [ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054]
Notice détaillée - Notices similaires