PhD Theses

Derniers ajouts:
2019-01-07
13:03
Cercetări privind comportarea izolaţiilor transformatoarelor de mare putere / Ilieş, Ciprian [ROMDOC-THESIS-2019-1773]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
12:22
Cercetări teoretice şi experimentale privind mecanismele şi manipulatoarele din parcurile de distracţii / Ungureanu, Liviu Marian [ROMDOC-THESIS-2019-1772]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
11:55
Contribuţii pentru elaborarea unei strategii de alimentare centralizată cu căldură a consumatorilor urbani din România / Coman, Carmen [ROMDOC-THESIS-2019-1771]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
11:25
Studii şi cercetări privind obţinerea de materiale compozite armate cu particule de carbură de siliciu, prin metodă insitu / Mitrică, Dumitru [ROMDOC-THESIS-2019-1770]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
11:08
Studii şi cercetări experimentale privind caracterizarea structurală şi comportarea la coroziune a unor table zincate termic / Haiducu, Maria [ROMDOC-THESIS-2019-1769]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
10:08
Sinergia sistemelor de navigaţie aerospaţială / Sandu, Dragoş-George [ROMDOC-THESIS-2019-1768]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-07
08:18
Studiul analitic al unor vitamine hidrosolubile (Vitamina C) / Matei, Nicoleta [ROMDOC-THESIS-2019-1767]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-04
11:47
Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de achiziţie utilizate la conducerea proceselor industriale / Nicolae, Antonie [ROMDOC-THESIS-2019-1766]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-04
10:25
Contribuţii privind evaluarea nivelului calitativ al produselor IT / Militaru, Traian-Lucian [ROMDOC-THESIS-2019-1765]
Notice détaillée - Notices similaires
2019-01-04
09:27
Experimentări privind zgomotul generat aerodinamic pe suprafeţe portante / Stoica, Corneliu-Ioan [ROMDOC-THESIS-2019-1764]
Notice détaillée - Notices similaires