Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054

Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop

Voinescu, Sorin

[s.n.], Bucureşti, 2003


Note: Antetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Inginerie Chimică; Verso-ul foilor alb
Note: Teză de doctorat. Cond. stiinţ. prof.dr.ing. Alexandru Woinaroschy
Shelf Number:043/2546
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(295)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(292)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(291)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001
(290)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(288)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.