Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2016-561

Cercetări asupra simulării în timp real a sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice

Ion Guţă, Dragoş Daniel
2008-03-29

Abstract: UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ENERGETICĂ CATEDRA DE HIDRAULICĂ ŞI MAŞINI HIDRAULICE LABORATORUL DE ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE Ing. Ion Guta Dragos Daniel Conducător științific: Prof. Dr. Ing. Nicolae VASILIU CERCETĂRI ASUPRA SIMULĂRII ÎN TIMP REAL A SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE Abstract: Lucrarea de faţă detaliază stadiul actual în domeniul simulării în timp real a sistemelor de acționare electrohidraulice și prezintă un model de realizare a simulării în buclă închisă a unui proces din domeniul energetic. Deasemeni, în cadrul lucrării s-a realizat simularea în timp real cu transferul datelor folosind interfețe de tip Ethernet. Simularea modului de funcționare a sistemelor sau subsistemelor reprezintă un aspect important în studiul acestora. Obținerea unor modele matematice cât mai apropiate de fenomenele fizice ce se doresc reproduse sau îmbunătățite ne ajută în luarea deciziilor privind modul de optimizare a acestora. Conceptul de simulare în timp real a sistemelor permite existența simultană atât a unei părți de model matematic cât și a unei părți fizice, obținându-se astfel o micșorare a gradului de imprecizie dat de lipsa anumitor fenomene, neluate în calcul în modelul matematic. Simularea în timp real a sistemelor se pretează foarte bine în zona aplicațiilor complexe, acolo unde anumite fenomene nu sunt încă bine fundamentate teoretic sau unde gradul de complexitate a acestor modele matematice este foarte mare. Beneficiind de metode de identificare a proceselor și de puterea echipamentelor de calcul numerice, cercetătorii, proiectanții pot scurta perioada de dezvoltare a aplicațiilor din diverse domenii prin generarea unei soluții mai apropiate de realitate încă din faza de proiectare. Introducerea calculatoarelor în supravegherea și conducerea proceselor a determinat modificarea sistemelor tehnologice În acest context se evidențiază imediat oportunitatea utilizării unor simulatoare hibride, o parte formată din modele matematice și o parte sistem fizic. Acest concept este întâlnit în literatura de specialitate sub denumirea de simulare în buclă închisa (hardware in the loop). Cuvinte cheie: simulare in timp real, sisteme hidraulice, instrumentație virtual, reglare numerica, interfețe web, sisteme de achiziție a datelor, controlul proceselor, prelucrarea digitala a semnalelor, sisteme hidroenergetice. This work details the current state of the art in the field of real time simulation of the electro-hydraulic systems and presents a model of performing a hardware in the loop simulation of a process occurring in the hydropower systems. Moreover, real time simulation with data transfer using Ethernet interfaces is present. Simulating the operating regime of the systems or subsystems represents an important step in design proces. Obtaining some mathematical models, as close as possible to the physical phenomena that are to be reproduced or improved, helps in making decisions regarding the way of optimizing them. The concept of real time simulation of the systems allows the simultaneous existence of both a mathematical model part and a physical part, obtaining thus increase of the accuracy degree given by the poor knowledge of certain phenomena, not taken into consideration in the mathematical model. Real time simulation of the systems is very well applied in the area of complex applications, where some phenomena are still not theoretically well grounded or where the degree of complexity of the mathematical models is very high. Benefiting from the means of process identification and the power of computers, researchers can shorten the application development period in several domains, by generating a solution that is close enough to reality starting from the design phase. Introducing computers in supervising and leading processes determination the change of the technological systems. The high degree of flexibility they offer allows the “software optimization” of the systems. In this context, the opportunity of using hybrid simulators is highlighted, one part mathematical models and another part – physical system. This concept appears in technical literature as “hardware in the loop - HIL”. Extensive experiments are found good agreement with the theoretical results. Keywords: real-time simulation, fluid power systems, virtual instrumentation, remote digital control systems, web interface, data acquisition systems, process control solutions, digital signal processing, hydropower systems.

Keyword(s): Acţionări hidraulice -- Sisteme automate de reglare şi control -- Teze ; Acţionări pneumatice -- Sisteme automate de reglare şi control -- Teză de doctorat ; Sisteme de timp real -- Teză de doctorat ; Simulare numerică -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2016-10-31, last modified 2016-10-31

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(316)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(308)  Contribuţii la studiul influenţei vibraţiilor sculei asupra preciziei de prelucrare a pieselor de mecanică fină - Radcenco, Luminiţa - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-1991-000001094
(306)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355
(302)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(298)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.