Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
000000001 001__ 1
000000001 035__ $$a000000054
000000001 037__ $$aROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
000000001 040__ $$aUPB$$dROMDOC
000000001 041__ $$arum
000000001 080__ $$a66.011(043)
000000001 100__ $$aVoinescu, Sorin
000000001 245__ $$aOptimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop$$cing. Sorin Voinescu
000000001 260__ $$aBucureşti$$b[s.n.]$$c2003
000000001 300__ $$a149 p.$$bfig.$$c30 cm
000000001 500__ $$aAntetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Inginerie Chimică
000000001 500__ $$aVerso-ul foilor alb
000000001 502__ $$aTeză de doctorat. Cond. stiinţ. prof.dr.ing. Alexandru Woinaroschy
000000001 504__ $$aConţine bibliogr.
000000001 650_4 $$aInstalaţii chimice$$vTeză de doctorat
000000001 650_4 $$aOptimizare$$vTeză de doctorat
000000001 690C_ $$aUPB
000000001 8524_ $$j043/2546
000000001 8564_ $$uhttp://romdoc.upb.ro/getfile.py?recid=1$$xY
000000001 909CO $$o$$p
000000001 909CO $$pglobal
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 909CO $$promdoc:thesis
000000001 963__ $$aPUBLIC
000000001 980__ $$aTHESIS