Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
@phdthesis{Voinescu:1,
   author    = "Voinescu, Sorin",
   title    = "Optimizarea conceptuală şi operaţională a
           instalaţiilor chimice multiscop",
   address   = "Bucureşti",
   year     = "2003",
   note     = "Antetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti.
           Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Inginerie
           Chimică",
}