Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
IIIN RECORD BODYOptimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop i n w e b s e a r c h t e m p l a t e s p r i n t _ r e c o r d _ b r i e f / Voinescu, Sorin; 2003.
http://romdoc.upb.ro/getfile.py?recid=1
Detailed record - Similar records