Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Book / ROMDOC-BOOK-2018-001

Sisteme mecatronice Studii de caz

Grămescu, Bogdan
2018-03-16


OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2018-08-29, last modified 2018-08-29

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(230)  Roboţi mobili - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-004
(225)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(224)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(223)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(219)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.