Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1815

Studiul parametric al integrării proceselor de captare CO₂ post-combustie în cadrul centralelor termoelectrice

Pascu, Adrian
2018-12-04


Keyword(s): Termoenergetică -- Teză de doctorat ; Centrale termoelectrice -- Emisii poluante -- Teză de doctorat ; Dioxid de carbon -- Captare şi stocare -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Notice créée le 2019-02-15, modifiée le 2019-02-15

Notices similaires


 
Les utilisateurs qui ont vu cette page ont aussi vu:
(83)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001
(80)  Holonic hybrid supervised control of radiopharmaceutical prod - Silişteanu, Andrei - ROMDOC-THESIS-2019-1813
(78)  MODELLING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES - BONET RUIZ, A.E. et al - ROMDOC-THESIS-2012-113
(77)  Sisteme Mecatronice Modelare şi Simulare - Niţu, Constantin - ROMDOC-BOOK-2018-002
(77)  Studii reologice şi tribologice la nivel mesoscopic privind comportamentul anizotrop volumic, de contact şi de suprafaţă al aliajului AA2024-T351 în condiţii severe de solicitare - Pirva, Elisabeta - ROMDOC-THESIS-2019-1814

 
Évaluer ce document:
Soyez le premier à noter ce document


Discuter ce document:
Commencer la discussion sur n'importe quel aspect de ce document.