Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
000002342 001__ 2342
000002342 035__ $$a56262
000002342 037__ $$aROMDOC-THESIS-2019-1815
000002342 041__ $$arum
000002342 100__ $$aPascu, Adrian
000002342 245__ $$aStudiul parametric al integrării proceselor de captare CO₂ post-combustie în cadrul centralelor termoelectrice 
000002342 260__ $$c2018-12-04
000002342 6531_ $$aTermoenergetică -- Teză de doctorat
000002342 6531_ $$aCentrale termoelectrice -- Emisii poluante -- Teză de doctorat
000002342 6531_ $$aDioxid de carbon -- Captare şi stocare -- Teză de doctorat
000002342 8560_ $$ff_costache@library.pub.ro
000002342 8564_ $$uhttp://romdoc.upb.ro/record/2342/files/$$zAccess to Fulltext
000002342 980__ $$aTHESIS