Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1819

Contribuţii la mecanizarea şi robotizarea operaţiilor auxiliare în procesul de elaborare a oţelului

Brezeanu, Constantin
2018-12-04


Keyword(s): Oţel -- Metalurgie -- Teză de doctorat ; Metalurgie feroasă -- Mecanizare -- Teză de doctorat ; Roboţi industriali, Aplicaţii -- Metalurgie -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-02-18, last modified 2019-02-18

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(37)  ROMDOC Project: Implementing a publication platform for “grey” documents SCOPES Project no. IB7420-111091 - Plesu, Valentin et al - ROMDOC-WorkShop-2007-001
(36)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(36)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(35)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(35)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.