Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1833

Separarea ionilor metalici prin tehnici membranare

Costache, Loreta Nicoleta
2013-12-04


Keyword(s): Separare (Proces fizico-chimic) -- Zinc -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Mangan -- Teză de doctorat ; Membrane schimbătoare de ioni -- Aplicaţii -- Teză de doctorat ; Membrane lichide -- Teză de doctorat ; Depoluare -- Metale grele -- Teză de doctorat ; Mediul înconjurător -- Monitorizare -- Metale grele -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-05-16, last modified 2019-05-16

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(244)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(241)  Cercetări privind dezvoltarea de interfeţe utilizator virtuale pentru aplicaţii de teleoperare în robotică - Popa, Stelian - ROMDOC-THESIS-2021-2322
(239)  Cercetări asupra simulării în timp real a sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice - Ion Guţă, Dragoş Daniel - ROMDOC-THESIS-2016-561
(238)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(237)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.