Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1838

Ultrafiltrarea cu membrane polimerice în tehnici medicale

Demian, Lăcrămioara
2013-12-04


Keyword(s): Ultrafiltrare (Proces membranar) -- Teză de doctorat ; Membrane polimerice -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Proteine -- Teză de doctorat ; Tehnică medicală -- Teză de doctorat ; Inginerie medicală -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-05-17, last modified 2019-05-17

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(268)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(257)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(256)  Cercetări privind dezvoltarea de interfeţe utilizator virtuale pentru aplicaţii de teleoperare în robotică - Popa, Stelian - ROMDOC-THESIS-2021-2322
(253)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355
(249)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.