Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1839

Membrane lichide utilizate la separarea ionilor metalici

Olteanu, Cristiana
2013-12-04


Keyword(s): Membrane lichide -- Teză de doctorat ; Membrane -- Procese chimice -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Zinc -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Crom -- Teză de doctorat ; Depoluare -- Metale grele -- Teză de doctorat ; Mediul înconjurător -- Monitorizare -- Metale grele -- Teză de doctoratMembrane lichide -- Teză de doctorat ; Membrane -- Procese chimice -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Zinc -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Crom -- Teză de doctorat ; Depoluare -- Metale grele -- Teză de doctorat ; Mediul înconjurător -- Monitorizare -- Metale grele -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-05-17, last modified 2019-05-17

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(269)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(258)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(256)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(254)  Cercetări privind dezvoltarea de interfeţe utilizator virtuale pentru aplicaţii de teleoperare în robotică - Popa, Stelian - ROMDOC-THESIS-2021-2322
(253)  Sisteme electronice de control automat a proceselor tehnologice din industria cimentului - Bernea, Florin George - ROMDOC-THESIS-2021-2312

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.