Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1906

Studiul separării recuperative a ionilor de Cu(II), Ni(II) şi Zn(II) din soluţii apoase prin procese de sorbţie

Deleanu, Carmen
2013-12-04


Keyword(s): Depoluarea apei -- Teză de doctorat ; Procese de separare -- Procese chimice -- Teză de doctorat ; Sorbţie (Proces fizico-chimic) -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-09-27, last modified 2019-09-27

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(251)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(247)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(245)  Sisteme electronice de control automat a proceselor tehnologice din industria cimentului - Bernea, Florin George - ROMDOC-THESIS-2021-2312
(245)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(241)  Cercetări teoretice şi experimentale privind fenomenul de revenire elastică la ambutisarea pieselor cilindrice - Axinte, Maria Crina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2006-000001628

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.