Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1950

Transportul şi separarea nitrofenolilor prin sisteme cu membrane compozite

Din, Ion Spiridon
2019-12-04


Keyword(s): Membrane -- Procese chimice -- Teză de doctorat ; Membrane compozite -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Teză de doctorat ; Mediul înconjurător -- Protecţie -- Teză de doctorat ; Depoluarea solului -- Metode -- Teză de doctorat ; Depoluarea apei -- Tehnică -- Teză de doctorat ; Ingineria mediului -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-10-18, last modified 2019-10-18

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(260)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(246)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355
(245)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(244)  Cercetări privind dezvoltarea de interfeţe utilizator virtuale pentru aplicaţii de teleoperare în robotică - Popa, Stelian - ROMDOC-THESIS-2021-2322
(244)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.