Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1997

Îndepărtarea speciilor chimice poluante din efluenţi lichizi prin sisteme membranare cu reacţie chimică

Nafliu, Ion Marius
2019-11-04


Keyword(s): Membrane compozite -- Teză de doctorat ; Membrane -- Procese chimice -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-11-20, last modified 2019-11-20

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(241)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(241)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(240)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(240)  Sisteme electronice de control automat a proceselor tehnologice din industria cimentului - Bernea, Florin George - ROMDOC-THESIS-2021-2312
(239)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.