Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2020-2144

Contribuţii la separarea unor poluanţi anorganici din medii lichide

Călin, Cristina Steluţa
2015-11-04


Keyword(s): Depoluarea apei -- Fluor -- Teză de doctorat ; Depoluarea solului -- Azotat -- Teză de doctorat ; Separare (Proces fizico-chimic) -- Teză de doctorat ; Flotare -- Procese de separare -- Teză de doctorat ; Mediul înconjurător -- Protecţie -- Mediul acvatic -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2020-12-03, last modified 2020-12-03

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(268)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(264)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(262)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(260)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(259)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.