Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2325

Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile

Boambă, Claudia-Elena
2015-11-04


Keyword(s): Sisteme electroenergetice -- Management -- Teză de doctorat ; Surse regenerabile de energie -- Teză de abilitare
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-08, last modified 2021-12-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(320)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(309)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(304)  Roboţi mobili - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-004
(304)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(299)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.