Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
000002859 001__ 2859
000002859 035__ $$a38522
000002859 037__ $$aROMDOC-THESIS-2021-2325
000002859 041__ $$arum
000002859 100__ $$aBoambă, Claudia-Elena
000002859 245__ $$aManagementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile 
000002859 260__ $$c2015-11-04
000002859 6531_ $$aSisteme electroenergetice -- Management -- Teză de doctorat
000002859 6531_ $$aSurse regenerabile de energie -- Teză de abilitare
000002859 8560_ $$ff_costache@library.pub.ro
000002859 8564_ $$uhttp://romdoc.upb.ro/record/2859/files/$$zAccess to Fulltext
000002859 980__ $$aTHESIS