Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
@phdthesis{Boambă:2859,
   author    = "Boambă, Claudia-Elena",
   title    = "Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice
           în prezenţa surselor regenerabile ",
   month    = "Nov",
   year     = "2015",
}