Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355

Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă

Dumitrescu, Anca Mădălina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, Bucureşti, 2004


Note: Teză de doctorat. Cond.stiintif.: prof.dr.ing. Emil Danciu
Shelf Number:043/2590
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(339)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(330)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(324)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(319)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(315)  Simularea numerică a echipamentelor hidropneumatice de aviaţie - Dincă, Liviu - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013939

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.