Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-1991-000013827

Materiale electroizolante obţinute prin electroseparare

Dăscălescu, Lucian-Doru

Institutul Politehnic Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică, Bucureşti, 1991


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Alfons Ifrim
Shelf Number:043/904
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(760)  Echilibre de fază şi cinetică chimică - Cotarta, Adina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2001-000013926
(753)  Cercetări teoretice şi experimentale privind creşterea fiabilităţii contoarelor cu turbină - Caracioni, Tudor - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013924
(753)  ROMDOC Project: Implementing a publication platform for “grey” documents SCOPES Project no. IB7420-111091 - Plesu, Valentin et al - ROMDOC-WorkShop-2007-001
(752)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(733)  Simularea numerică a echipamentelor hidropneumatice de aviaţie - Dincă, Liviu - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013939

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.