Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923

Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile

Camciuc, Arthur

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Bucureşti, 2005


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Horia Gheorghiu
Shelf Number:043/2858
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(233)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(227)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(227)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(226)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(221)  Anuarul pentru anul 1926-1927 - Şcoala Politechnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1927-004

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.