Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013924

Cercetări teoretice şi experimentale privind creşterea fiabilităţii contoarelor cu turbină

Caracioni, Tudor

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică, Bucureşti, 2005


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Doru Dumitru Palade
Shelf Number:043/2866
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(210)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001
(210)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(208)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(207)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(204)  Roboţi mobili - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-004

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.