Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013925

Contribuţii la optimizarea sistemelor de conducere a proceselor de afaceri

Comeş, Daniela

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Bucureşti, 2005


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Aurelian Mihai Stănescu
Shelf Number:043/2853
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(320)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(308)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(308)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(303)  Procedee pentru obţinerea copolimerilor cu compozţie uniformă - Dumitrescu, Anca Mădălina - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2004-000000355
(298)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.