Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013939

Simularea numerică a echipamentelor hidropneumatice de aviaţie

Dincă, Liviu

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Bucureşti, 2005


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Stelian Găletuşe
Shelf Number:043/2859
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(214)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(213)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(212)  MODELING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES. CASE STUDY: TERT-AMYL-METHYLETHER (TAME)SYNTHESIS - PLEŞU, Alexandra Elena - ROMDOC-REPORT-2008-003
(210)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(210)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.