Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Report / ROMDOC-REPORT-2007-001

Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate

Tănase, Mihail Eugen (Universitatea “Politehnica” Timişoara) ; Lie, Ioan (Universitatea “Politehnica” Timişoara)
2005-01-01Full Text: see files

Record created 2007-02-07, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(239)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(233)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(231)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923
(229)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(229)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.