Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Report / ROMDOC-REPORT-2007-002

Comportamentul seismic al cadrelor metalice duale contravantuite excentric cu link scurt detasabil

Stratan, Aurel (Universitatea Politehnica din Timisoara)
2005-01-01Full Text: see files

Record created 2007-02-07, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(231)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(226)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001
(225)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(223)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(223)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.