Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-MUSEUM-1931-002

Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice

Şcoala Politehnică din Bucureşti, (UPB)
1931-01-01


Keyword(s): Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice

Full Text: see files

Record created 2007-07-27, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(244)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(243)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(241)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(239)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001
(238)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.