Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-MUSEUM-1933-003

Anuar pentru anul scolar 1931 - 1932

Şcoala Politehnică Regele Carol II Bucureşti (UPB)
1933-01-01Full Text: see files

Record created 2007-07-27, last modified 2013-06-19

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(220)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(216)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(216)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(208)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(208)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.