Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-Journal-2007-003

Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering


Universitatea Politehnica din Bucureşti, Bucureşti, 1990


OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-10-17, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(335)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(331)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(329)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(318)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(317)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.