Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Book / ROMDOC-BOOK-2007-005

Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs

Curta, Olimpia (BCU Cluj-Napoca)

Cluj-Napoca, Argonaut, 2006Full Text: see files

Record created 2007-10-17, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(335)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(332)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(329)  MODELING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES. CASE STUDY: TERT-AMYL-METHYLETHER (TAME)SYNTHESIS - PLEŞU, Alexandra Elena - ROMDOC-REPORT-2008-003
(326)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(321)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.