Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-Announcement-2007-001

ESCAPE17: 17th European Symposium on Computer Aided Process Engineering

Date(s), location: 27-30 May 2007, Marriott Hotel, Bucharest, Romania
Conference contact: 1, Polizu street, A056 room Bucharest Romania , phone: +40 21 4023916 , fax: +40 21 3185900 , e-mail: escape17@upb.ro


Keyword(s): ESCAPE17 ; CAPE
Note: Co-Chairmen: AGACHI, Paul Şerban - Romania; PLEŞU, Valentin - Romania
Conference Home Page: web link
Uploaded files: see files

Record created 2007-10-19, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(220)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(218)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(217)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(214)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002
(214)  MODELING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES. CASE STUDY: TERT-AMYL-METHYLETHER (TAME)SYNTHESIS - PLEŞU, Alexandra Elena - ROMDOC-REPORT-2008-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.