Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-Announcement-2007-002

RICCCE XV: 15th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

Date(s), location: 19-22 September 2007, International Hotel, Sinaia, Romania
Conference contact: , e-mail: riccce15@chim.upb.ro


Note: University Politehnica of Bucharest Faculty of Applied Chemistry and Materials Science
Conference Home Page: web link
Uploaded files: see files

Record created 2007-10-21, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(224)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(223)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(223)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(222)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(221)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.