Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
/ ROMDOC-WorkShop-2007-001

ROMDOC Project: Implementing a publication platform for “grey” documents SCOPES Project no. IB7420-111091

Plesu, Valentin (CTTPI, University POLITEHNICA of Bucharest) ; Popescu, Dan-Radu (Central Library, University POLITEHNICA of Bucharest) ; Neubauer, Wolfram (ETH Zurich Library) ; Constantinescu, Dan (Government of Romania, Ministry of Education and Research) ; Banciu, Doina (University of Bucharest) ; Bercaru, Titus Marius (CTTPI, University POLITEHNICA of Bucharest) ; Dumitrescu, Anca (CTTPI, University POLITEHNICA of Bucharest) ; Pirvu, Rodica (Romanian Office for Author Rights) ; Piguet, Arlette (ETH Zurich Library) ; Ostafe, Doina (Central University Library Timisoara)
2007-02-09


Keyword(s): RomDoc Project

Full Text: see files

Record created 2007-02-11, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(235)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(232)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(226)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001
(223)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(223)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.