Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2016-669

Contribuţii teoretice şi experimentale cu privire la modelarea procesului peristaltic din corpul uman

Tănase, Mioara Carmen
2007-09-06

Abstract: CONTRIBUTII TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA MODELAREA PROCESULUI PERISTALTIC DIN CORPUL UMAN Ing. Mioara Carmen Tanase Rezumat Obiectivele tezei de doctorat sunt modelarea si simularea teoretica si experimentala a peristaltismului în corpul uman. Este conceputa, proiectata si realizata o instalatie experimentala originala de tip mecatronic cu o dubla destinatie si anume: evidentierea procesului peristaltic specific unor organe tubulare din corpul uman si utilizarea acesteia pentru testarea comportarii dinamice a diferitelor forme de implant în vederea testarii migratiei acestora si stabilirii pozitiei optime a acestora pentru operatii non-invazive. Contributii de ordin teoretic constau în modelarea peristaltismului utilizând analiza prin metoda elementului finit. Aceasta este realizata prin utilizarea a doua metode, si anume metoda secventiala si prin analiza raspunsului armonic. Ca mediu de dezvoltare a aplicatiilor în cele doua abordari se utilizeaza programul ANSYS. Lucrarea este sustinuta de o bogata bibliografie si reprezinta un element de originalitate în literatura de specialitate. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL CONSIDERATIONS AS TO THE HUMAN BODY PERISTALTIC PROCEESS MODELLING Abstract The theoretical and experimental modelling of the peristaltic process into the human body are the main objectives. For these purposes an original mechatronic experimental equipment is conceived, designed and achieved. Two aspects are taken into consideration: the simulation of some human body tubular organs peristaltic process and its application for different implant dynamical behaviour testing and for the determination of the implant migration and to establish the implant optimum position for non-invasive procedures. The peristalsis process theoretical modelling is achieved by using Finite Element Analysis. For this purpose two methods are used: the sequential method and the harmonic analysis. By using ANSYS program as tool for investigation their applications are developed. The thesis is based on a rich bibliography and represents an original apport in the specialty literature.

Keyword(s): Peristaltism -- Fiziologie umană -- Modelare matematică -- Teză de doctorat ; Echipament medical -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2016-12-05, last modified 2016-12-05

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(152)  Reactive and hybrid separations of chemicals and bioactive substances: modelling and optimisation - Górak, Andrzej - ROMDOC-Conference-2007-003
(152)  Studiul evoluţiei interfeţei a două fluide imiscibile vâscoase cu aplicaţie la poluarea cu petrol produsă pe curgerile cu suprafaţă liberă - Popescu, Delia-Mihaela - ROMDOC-THESIS-2016-375
(148)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(148)  Comportamentul seismic al cadrelor metalice duale contravantuite excentric cu link scurt detasabil - Stratan, Aurel - ROMDOC-REPORT-2007-002
(148)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.