PhD Theses

Latest additions:
2019-02-21
13:54
Cercetări privind obţinerea de noi materiale refractare cu funcţii complexe, realizate prin tehnologii moderne şi utilizate în industria oţelului / Buzduga, Radu Vasile [ROMDOC-THESIS-2019-1822]
Detailed record - Similar records
2019-02-21
13:48
Advanced control for renewable energy systems / Miron, Cristian [ROMDOC-THESIS-2019-1821]
Detailed record - Similar records
2019-02-21
13:37
Contribuţii la studiul şi dezvoltarea produselor personalizate / Tarara, Aurel [ROMDOC-THESIS-2019-1820]
Detailed record - Similar records
2019-02-18
11:58
Contribuţii la mecanizarea şi robotizarea operaţiilor auxiliare în procesul de elaborare a oţelului / Brezeanu, Constantin [ROMDOC-THESIS-2019-1819]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
14:28
Contribuţii la monitorizarea şi gestionarea puterii şi performanţei în telefoanele mobile inteligente / Voiculescu, Valentin Gabriel [ROMDOC-THESIS-2019-1818]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
13:20
Infrastructuri cu fluxuri eterogene şi solicitări de exploatare variabile / Neculcea, Amedeo Constantin [ROMDOC-THESIS-2019-1817]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
12:57
Modelarea şi simularea biomecanismelor unor animale terestre tetrapode şi hexapode / Robu, Tanţa-Cătălina [ROMDOC-THESIS-2019-1816]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
11:22
Studiul parametric al integrării proceselor de captare CO₂ post-combustie în cadrul centralelor termoelectrice / Pascu, Adrian [ROMDOC-THESIS-2019-1815]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
11:03
Studii reologice şi tribologice la nivel mesoscopic privind comportamentul anizotrop volumic, de contact şi de suprafaţă al aliajului AA2024-T351 în condiţii severe de solicitare / Pirva, Elisabeta [ROMDOC-THESIS-2019-1814]
Detailed record - Similar records
2019-02-15
09:51
Holonic hybrid supervised control of radiopharmaceutical prod / Silişteanu, Andrei [ROMDOC-THESIS-2019-1813]
Detailed record - Similar records