PhD Theses

Latest additions:
2017-09-15
13:44
Studiul filmelor subţiri de parilenă-N şi parilenă-C după depunerea polimerică de vapori pe Si(111) / Ionescu, Matei-Alexandru [ROMDOC-THESIS-2017-1489]
Detailed record - Similar records
2017-09-15
13:41
Tehnici de calcul de înaltă performanţă pentru optimizarea dispozitivelor electromagnetice / Duca, Laurenţiu-Cristian [ROMDOC-THESIS-2017-1488]
Detailed record - Similar records
2017-09-04
10:50
Îmbunătăţirea tehnologiilor de recondiţionare prin sudare a unor matriţe din oţeluri bainitice / Vasile, Ion Mihai [ROMDOC-THESIS-2017-1487]
Detailed record - Similar records
2017-09-04
09:29
Contribuţii la managementul schimbării în sectorul energetic din România, cu referire la modalităţi practice de abordare pentru regiunile de dezvoltare / Mîşlea, Diana Sorina [ROMDOC-THESIS-2017-1486]
Detailed record - Similar records
2017-09-04
08:55
Consideraţii tehnico-economice privind creşterea performanţelor sistemului logistic din organizaţiile industriale / Purdescu, Claudiu Adrian [ROMDOC-THESIS-2017-1485]
Detailed record - Similar records
2017-09-04
08:09
Contribuţii teoretice şi experimentale privind caracterizarea interfeţei material de bază - material depus prin pulverizare termică prin examinare cu ultrasunete / Botez, Sorin-Constantin [ROMDOC-THESIS-2017-1484]
Detailed record - Similar records
2017-09-01
14:51
Studii asupra unor combinaţii complexe şi compuşi organici cu potenţiale proprietăţi catalitice şi de recunoaştere / Bujduveanu, Magdalena-Rodica [ROMDOC-THESIS-2017-1483]
Detailed record - Similar records
2017-09-01
11:28
Analyzing discourse and text complexity for learning and collaborating / Dascălu, Mihai [ROMDOC-THESIS-2017-1482]
Detailed record - Similar records
2017-09-01
10:28
Contribuţii privind evaluarea materialelor şi structurilor compozite din punct de vedere al performanţelor mecanice şi de amortizare a vibraţiilor / Petrescu, Irina [ROMDOC-THESIS-2017-1481]
Detailed record - Similar records
2017-09-01
09:26
Contribuţii privind optimizarea structurală şi funcţională a sistemelor de ghidare a roţilor pentru autovehicule rutiere / Tică, Mihai [ROMDOC-THESIS-2017-1480]
Detailed record - Similar records