PhD Theses

Latest additions:
2019-05-21
09:43
Membrane polimerice pentru tratarea apelor / Foamete, Veronica Ionela [ROMDOC-THESIS-2019-1848]
Detailed record - Similar records
2019-05-21
08:51
Contribuţii privind atenuarea zgomotului jeturilor de gaze ale ajutajelor de reacţie cu ajutorul sistemelor de chevroane complexe / Cican, Grigore [ROMDOC-THESIS-2019-1847]
Detailed record - Similar records
2019-05-21
07:45
Routing optimization in IP and MPLS networks for multimedia transmissions MPLS labelling. IP addressing / Marian, Constantin Viorel [ROMDOC-THESIS-2019-1846]
Detailed record - Similar records
2019-05-20
13:32
Contribuţii în domeniul materialelor metalice utilizate la execuţia instrumentarului medical / Ionescu, Răzvan Daniel [ROMDOC-THESIS-2019-1845]
Detailed record - Similar records
2019-05-20
12:53
Cercetări experimentale privind tratarea solurilor contaminate cu poluanţi organici, prin aplicarea tehnologiilor termice şi electrice / Streche, Constantin [ROMDOC-THESIS-2019-1844]
Detailed record - Similar records
2019-05-20
11:39
Sisteme de diagnoză a echipamentalor electrice folosind tehnici de inteligenţă artificială / Vlad, Magdalena [ROMDOC-THESIS-2019-1843]
Detailed record - Similar records
2019-05-20
10:29
Sisteme de monitorizare şi comandă optimală a surselor de alimentare de curent continuu / Cimpoeru, Valentin [ROMDOC-THESIS-2019-1842]
Detailed record - Similar records
2019-05-17
13:50
Concentrarea iodului prin membrane emulsie şi flotaţie / Bocskor, Szidonia Katalin [ROMDOC-THESIS-2019-1841]
Detailed record - Similar records
2019-05-17
12:51
Contribuţii la modelarea numerică a clădirilor / Baracu, Tudor [ROMDOC-THESIS-2019-1840]
Detailed record - Similar records
2019-05-17
11:29
Membrane lichide utilizate la separarea ionilor metalici / Olteanu, Cristiana [ROMDOC-THESIS-2019-1839]
Detailed record - Similar records