Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2328

Comanda multimodel pentru controlul motoarelor Diesel cu turbina

Cîrstoiu, Silviu Cornel
2015-11-04


Keyword(s): Motor Diesel -- Modele matematice -- Teză de doctorat ; Motor Diesel -- Comandă numerică -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-08, last modified 2021-12-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(206)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(205)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(205)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(203)  MODELING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES. CASE STUDY: TERT-AMYL-METHYLETHER (TAME)SYNTHESIS - PLEŞU, Alexandra Elena - ROMDOC-REPORT-2008-003
(201)  Roboţi Reconfigurabili - Constantin, Niţu - ROMDOC-BOOK-2018-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.