Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2323

Aplicarea teoriei ecuaţiilor diferenţiale stochastice la studiul comportării sistemelor dinamice cu control semi-activ şi perturbaţii aleatoare

Nistor, Simona
2015-11-04


Keyword(s): Sisteme dinamice -- Aspecte matematice -- Teză de doctorat ; Procese stochastice, Aplicaţii -- Sisteme dinamice -- Teză de doctorat ; Procese stochastice -- Modelarea sistemelor -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-07, last modified 2021-12-07

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(214)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(211)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(207)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(207)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(205)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.