Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2327

Sistem informaţional integrat pentru agricultura de precizie

Burlacu, George
2015-11-04


Keyword(s): Agricultură ecologică -- Teză de doctorat ; Sisteme informaţionale -- Agricultură -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-08, last modified 2021-12-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(199)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(197)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923
(196)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001
(194)  Cercetări privind fenomenul demodificării superficiale a pieselor turnate din fontă - Anca, Denisa-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2330
(194)  Contribuţii la analiza, realizarea şi utilizarea distribuitoarelor pneumatice proporţionale comandate în impulsuri - Sgârciu, Ioan-Alexandru - ROMDOC-THESIS-2021-2331

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.