Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2331

Contribuţii la analiza, realizarea şi utilizarea distribuitoarelor pneumatice proporţionale comandate în impulsuri

Sgârciu, Ioan-Alexandru
2015-11-04


Keyword(s): Sisteme pneumatice -- Teză de doctorat ; Pneutronică, Sisteme -- Teză de doctorat ; Comandă pneumatică -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-13, last modified 2021-12-13

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(210)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(206)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(206)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(203)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(202)  Detection of opinion propagation in graphs with dynamic content - Cercel, Dumitru-Clementin - ROMDOC-THESIS-2021-2326

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.