Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2326

Detection of opinion propagation in graphs with dynamic content

Cercel, Dumitru-Clementin
2015-11-04


Keyword(s): Reţele sociale (Calculatoare) -- Teză de doctorat ; Data mining -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-08, last modified 2021-12-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(213)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(206)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(202)  Contribuţii la analiza, realizarea şi utilizarea distribuitoarelor pneumatice proporţionale comandate în impulsuri - Sgârciu, Ioan-Alexandru - ROMDOC-THESIS-2021-2331
(202)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923
(202)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.