Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2329

Cercetări privind limpezirea prin filtrare a vinurilor folosind procesele de membrană

Gheorghe, Maria
2015-11-04


Keyword(s): Separare (Proces fizico-chimic) -- Teză de doctorat ; Membrane -- Filtre -- Teză de doctorat ; Industria vinului -- Teză de doctorat ; Limpezirea vinurilor -- Teză de doctorat ; Oenologie -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-09, last modified 2021-12-09

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(181)  Contribuţii la estimarea duratei de viaţă a unor structuri de automobile - Camciuc, Arthur - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013923
(181)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001
(181)  Scientific Bulletin Series D: Mechanical engineering - ROMDOC-Journal-2007-004
(181)  Managementul congestiilor în sistemele electroenergetice în prezenţa surselor regenerabile - Boambă, Claudia-Elena - ROMDOC-THESIS-2021-2325
(181)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.