Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2021-2324

Contribuţii privind exigenţele tehnice impuse unor mijloace moderne de măsurare a energiei electrice, integrabile în sistemele de telemăsurare şi telegestiune

Zaharovits, Eugenia
2015-11-04


Keyword(s): Telemăsurare -- Măsurări electrice -- Teză de doctorat ; Măsurarea energiei electrice -- Teză de doctorat ; Contor de energie electrică -- Teză de doctorat ; Sisteme informaţionale de măsurare -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2021-12-08, last modified 2021-12-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(217)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(210)  THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CATALASE EXTRACTED FROM TARAXACUM ROOTS - Popet, Laura et al - ROMDOC-BCUT-ARTICLE-2007-001
(208)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001
(206)  Sisteme mecatronice Studii de caz - Grămescu, Bogdan - ROMDOC-BOOK-2018-001
(205)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.