Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1817

Infrastructuri cu fluxuri eterogene şi solicitări de exploatare variabile

Neculcea, Amedeo Constantin
2018-12-04


Keyword(s): Infrastructură feroviară -- Teză de doctorat ; Transporturi feroviare -- Grafic de circulaţie ; Transporturi de marfă -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-02-15, last modified 2019-02-15

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(61)  MODELLING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES - BONET RUIZ, A.E. et al - ROMDOC-THESIS-2012-113
(59)  Reactive and hybrid separations of chemicals and bioactive substances: modelling and optimisation - Górak, Andrzej - ROMDOC-Conference-2007-003
(59)  Roboţi Reconfigurabili - Constantin, Niţu - ROMDOC-BOOK-2018-003
(57)  Sisteme Mecatronice Modelare şi Simulare - Niţu, Constantin - ROMDOC-BOOK-2018-002
(55)  Cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea investigaţiei ultrasonice prin algoritmi implementaţi în circuite integrate dedicate - Tănase, Mihail Eugen et al - ROMDOC-REPORT-2007-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.