Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2005-000013948

Contribuţii privind evaluarea riscurilor în investiţii de dotare cu mijloace de transport

Dumitraşcu, Marian

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Bucureşti, 2005


Note: Teză de doctorat. Cond. ştiinţ. : prof. dr. ing. Constantin Ispas
Shelf Number:043/2854
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2007-01-26, last modified 2011-11-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(216)  Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs - Curta, Olimpia - ROMDOC-BOOK-2007-005
(216)  Aniversarea a 75 de ani de învăţământ tehnic în România, 50 ani dela reorganizarea Scoalei Naţionale de Poduri şi Şoşele, 10 ani dela înfiinţarea Şcoalei Politehnice - Şcoala Politehnică din Bucureşti, - ROMDOC-MUSEUM-1931-002
(215)  Scientific Bulletin Series C:Electrical engineering - ROMDOC-Journal-2007-003
(214)  Optimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop - Voinescu, Sorin - ROMDOC-BC_UPB-THESIS-2003-000000054
(210)  Scientific bulletin Series B: Chemistry and Materials - ROMDOC-Journal-2007-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.