Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | Journal | MARCXML
Thesis / ROMDOC-THESIS-2019-1814

Studii reologice şi tribologice la nivel mesoscopic privind comportamentul anizotrop volumic, de contact şi de suprafaţă al aliajului AA2024-T351 în condiţii severe de solicitare

Pirva, Elisabeta
2018-12-04


Keyword(s): Reologie -- Teză de doctorat ; Tribologie -- Teză de doctorat ; Aluminiu -- Aliaje -- Teză de doctorat
OPAC: See record in BC-UPB Web OPAC
Full Text: see files

Record created 2019-02-15, last modified 2019-02-15

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(58)  MODELLING AND SIMULATION OF CONTINUOUS CATALYTIC DISTILLATION PROCESSES - BONET RUIZ, A.E. et al - ROMDOC-THESIS-2012-113
(58)  Holonic hybrid supervised control of radiopharmaceutical prod - Silişteanu, Andrei - ROMDOC-THESIS-2019-1813
(58)  Contribuţii la mecanizarea şi robotizarea operaţiilor auxiliare în procesul de elaborare a oţelului - Brezeanu, Constantin - ROMDOC-THESIS-2019-1819
(57)  Sisteme Mecatronice Modelare şi Simulare - Niţu, Constantin - ROMDOC-BOOK-2018-002
(57)  Roboţi Reconfigurabili - Constantin, Niţu - ROMDOC-BOOK-2018-003

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.